Обучение „Актуални промени в нормативната уредба
за държавната служба”

За събитието

Обучение на тема „Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба” организира „НСОРБ-Актив“ на 9 април 2021 г. Форумът се провежда дистанционно в платформата за онлайн събития ZOOM. Негов лектор е Ваня Новакова, държавен експерт в дирекция „Модернизация на администрацията“, Администрация на Министерски съвет.

Целева група на форума са:

 • секретари на общини;
 • експерти от дирекции обща администрация и управление на човешките ресурси;
 • финансисти и счетоводители. 

В програмата на обучението са включени теми и въпроси с фокус върху практическото прилагане на приетите промени, след проведените обществени консултации относно:

 • Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация
 • Конкурсите за държавни служители и проект на Постановление на МС за изменение и допълнение на нормативни актове на МС (ПМС № 304 от 2019 г., НПКПМДС, НУРОИСДА, НДЗДС)

С цел обучението да бъде максимално полезно, предварително бяха изпращани конкретни въпроси и казуси. По време на форума също има възможност да зададете своите въпроси по дискутираните теми.

 

 

Възможности за партньорство
Календар на събитията

април 2021

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
  Дискусионен форум "Повишаване на административния капацитет на общините за управление на капиталовите разходи."
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2